Home » Projekti

Mate Čarija
mag.ing.hort.
Mate.Carija@krs.hr
Tel:
+385.21.43.44.41
Fax:
+385.21.31.65.84
Mate Carija

Projekti

2019. – Patogeni potencijal Virusa uvijenosti lista vinove loze 3 i njegova interakcija s domaćinskim biljkama, HRZZ, Suradnik na projektu; http://grape-path3.krs.hr/